Kdo jsme

Dikedo s.r.o., Sokolská třída 50, 702 00 Moravská Ostrava, provozovatel stránek: https://dikedo.cz

Jaké data a proč sbíráme

Vážená paní / Vážený pane

dle nových pravidel o ochraně osobních údajů vydaných Evropskou unií, zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkr. “GDPR”), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů, konkrétně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Vás informujeme o následujícím: